TUNA 15,00 €
fresh mozzarella cheese, Cetara tuna fillet, Taggiasca olives, Tropea red onion, yellow cherry tomatoes, basil