MARGHERITA SBAGLIATA 8,50 €
yellow tomato sauce, fresh mozzarella cheese, smoked provola cheese, basil