MARGHERITA SBAGLIATA 9,00 €
yellow tomato sauce, fresh mozzarella cheese, smoked provola cheese, basil