MEDITERRANEA 11,00 €
fresh mozzarella cheese, yellow cherry tomatoes, Piennolo cherry tomatoes from Vesuvius, Taggiasca olives, artisanal Genoese pesto, basil